شغل اپراتور ماشین آلات رول فرمینگ فلز

اپراتور ماشین رولفرمینگ:وظیفه ی اپراتور دستگاه رول فرمینگ بررسی تجهیزات نورد ، دستگاه های پرس و شتاب دهنده ، انجام کنترل و عملیات ثانویه در خطوط ، کنترل غلتک ها ، روغن کاری ، آماده سازی کویل ورق ، جابه جایی مواد و طراحی جریان مواد ، نصب ، نگهداری ، عیب یابی ، تجهیزات و رول ها را بر عهده دارد.

  • اپراتور دستگاههای رول فورمینگ ، پرس ، خطوط تولید مسئولیت عملکرد تجهیزات خط تولید را بر عهده خواهد داشت.
  •  مواد را به داخل دستگاه های رول فرمینگ هدایت کرده و در صورت لزوم تغییرات رول را انجام دهد. عملکرد دستگاه تشکیل رول را مشاهده کند تا نقایص قطعه کار یا نقص دستگاه در فرم دهی ورق را تشخیص دهد.
  • تنظیمات لازم را مطابق رویه های تعیین شده برای دستیابی به محصول نهایی با مشخصات تعیین شده ، انجام دهد.تغییر قالب ، ایمن سازی و اتصال صحیح آب و برق به ابزار و راه اندازی مناسب در دستگاه.
  • جمع اوری ضایعات در حین شکل دهی ورق در دستگاه رول فرمینگ.
  • مشخصات محصول نهایی را با استفاده از تجهیزات اندازه گیری نظارت و اندازه گیری کنید.

کیفیت محصول نهایی را بازرسی کنید و مشکلات مربوط به کیفیت را به سرپرست گزارش دهد.

اپراتور-دستگاه-رول-رمینگ

وظایف تکنسین دستگاه رول فرمینگ:

اپراتور ماشین رولفرمینگ موظف است،ضخامت ورق تحت عملیات رول فورمینگ سرد را کنترل کرده و در صورت لزوم فواصل بین غلتکها را برای تغییر ضخامت ورق تنظیم کند.

اگر ضخامت ورق در حد پایینی تلرانس خود قرار گیرد و اپراتور متوجه تغییر ضخامت نشود، در مرحله نهایی شکل دهی در قسمت بالهای قطعه، یک میزان خطای زاویه ای در حد 1.15 دیده میشود. علت این خطای زاویه ای را می توان در کامل نبودن خم صورت گرفته به دلیل نازک شدن ورق در نقاط مماسی کمان و مشخصه ذاتی برگشت فنری در بلانک اولیه جستجو کرد.

در برخی از قطعات که به روش رول فورمینگ سرد تولید شده اند، اینگونه خطاهای ابعادی و زاویه ای به این دلیل که در استفاده نهایی قطعه مشکلی پدید نمی آوردند و به طور کلی بی تأثیرند، قابل اغماض می باشند. هنگامی که این نوع تغییرات و انحرافات برای قطعه مورد نظر قابل پذیرش نباشد، آنگاه اپراتور می بایست ضخامت هر کلاف ورق را کنترل کرده و در صورت لزوم فاصله غلتکها را به منظور تغییر ضخامت نوار تنظیم کند.

عیب یابی دستگاه رول فرمینگ

عیب یابی دستگاه رول فرمینگ

به منظور انجام موفقیت آمیز شکل دهی فلزی به صورت مرحله ای توسط روشهای شکل دهی در ایستگاه های عملی نیاز به انتخاب نقطه ای مرجع بر روی پروفیل قطعه است که بتواند طی انجام فرآیند بر روی خط مستقیمی حرکت کند. هنگامی که طراح ابزار رول فورمینگ، نقطه مرجع انتخابی بر روی شکل قطعه را در مکانی ثابت نسبت به اجزای مرجع ماشین Roll form در نظر می گیرد، این طرح تکمیل میشود. این جزء به منظور موقعیت دهی دقیق غلتکها بر روی شفت ماشین هنگام استقرار ابزار رول فورمینگ به کار می رود. به طور ایده آل، هنگامی که شفتهای بالایی و پایینی موازی باشند، تمام شفتهای موازی در یک صفحه قرار می گیرند.

طراحی رول فرمینگ

غلتکها اغلب چندتکه (Several roll segments) می باشند، علت این کار می تواند عرض بیش از اندازه غلتکها باشد. همچنین به منظور محدودیت وزن هر غلتک جهت سهولت در جابه جایی و یا به دلیل سهولت در ماشینکاری غلتکها از این روش استفاده می شود. در این مورد، ماشینکاری غلتکها، با تقسیم آن به دو قسمت که توسط خط جدایش از هم فاصله می گیرند. هنگامی که بخواهیم مجموعه ای از قطعات مشابه را تولید کنیم، غلتکها به چند قسمت جدا می شوند تا مجموعه ابزار بتواند هزینه کمتری را در برداشته باشد.

زمانی که غلتکها چندتکه تولید می شوند، نیاز به یک شفت برای همراستایی قطعات غلتک در هنگام بازرسی است. بنا به تعریف سطح غلتک به طرف ماشین، سمتی است که غلتک با فاصله ای کم نسبت به شانه شفت به منظور موقعیت دهی آن بر روی شفت قرار می گیرد. سطح غلتک به طرف اپراتور، سمتی است که شخص استقرار یافته و موقعیت غلتکهای چندتکه را بر روی شفت کنترل می کند.

وظایف تکنسین دستگاه رول فرمینگ
error: Content is protected !!