دستگاه رول فرمینگ چهارچوب درب

لوتوس کمپانی تولید کننده انواع دستگاه های رول فرم چهارچوب درب و لنگه درب ساده و ضد سرقت می باشد. پرکاربردترین پروفیل ها عبارتند از:
دستگاه رول فرمینگ چهارچوب درب ساده

خط کامل تولید پروفیل های چهارچوب درب و لنگه درب متشکل از دستگاه دی کویلر و دستگاه تغذیه و، دستگاه پانچ با قالب های سوراخ کننده ، قسمت رول فرمینگ، دستگاه برش و میز برش و غیره است.قسمت پانچ می تواند با توجه به نیاز شما طراحی شود. پس از ایجاد پروفیل توسط قسمت رولفرمینگ سطح آن بدون ایجاد خراش روی سطح بسیار صاف و زیبا خواهد بود.

error: Content is protected !!