رول-فرمینگ-پایه-قفسه-بندی

 دستگاه رول فرمینگ پایه قفسه انباری راک

قفسه پالت راک یک سیستم ذخیره سازی است که برای ذخیره مواد و محصولاتی که اغلب بصورت پالت یا بسته بندی هستند، ساخته شده است. هدف اصلی استفاده از قفسه پالت راک افزایش تراکم ذخیره استفاده از فضای عمودی است.
ویژگی قفسه بندی راک پالت:

  • استفاده بهینه از فضای موجود درانبارها
  • دسترسی آسان به کالاهای مورد نیاز
  • قابلیت تغییر ابعادو تحمل بار

اجزای قفسه بندی پالت راک

  • صفحه پایه یا کف پوش
  • ستون یا پست

هر فریم رو به بالا دو ستون یا پست دارد. اندازه ستون های معمولی یا استاندارد به صورت ایستاده متفاوت است.

  • بیم یا بازویی
    بازویی پالت اغلب افقی یا مورب هستند. هدف آن ارائه پشتیبانی یا قدرت اضافی به قفسه است. این ها بین پست ستون های عمودی با مقدار تعیین شده از ارتفاع قفسه قرار دارند.
رول-فرمینگ-بیم-قفسه-بندی
error: Content is protected !!