صافکن ورق فلزی

لوتوس می تواند انواع دستگاه های رول بازکن و صاف کن ورق فلزی را برای خطوط تولید مختلف طراحی و تولید کند.

ورق از میان رول ها عبور کرده و به طور متناوب خم می شود و باعث می شود الیاف سطح تحت تنش های کششی و فشاری متناوب قرار گیرند. هنگامی که ورق با یک رول در تماس است، الیاف بیرونی دورتر از رول در حالت کشش قرار می‌گیرند، در حالی که الیاف بیرونی نزدیک‌ترین به رول در همان زمان در حالت فشرده‌سازی قرار می‌گیرند.

 

دستگاه-صاف-کننده-ورق-فلز

دستگاه صاف کننده ورق فلز

تراز کردن و صاف کردن ورق فلزی با غلتک های متعدد یک روش بسیار متداول است. تسطیح غلتکی بخشی از خانواده فرآیندهای خمشی است. این ماده از میان یک سری غلتک های تسطیح می گذرد و صاف می شود. ترازهای غلتکی ساده که به آنها صاف کننده نیز گفته می شود، معمولاً با حداقل هفت غلتک تراز ساخته می شوند. غلتک ها عموماً قطر زیادی دارند.

error: Content is protected !!