رول فرمینگ سازه های U36 | F47 | L25

رول-فرمینگ-سازه-های-کناف

رول فرمینگ سازه های کناف

دیوارکنافی ترکیبی از مقاطع فلزی یا همان سازه های کناف و صفحات روکشدار گچی می باشد .
کناف دارای سازه هایی با نام رانر و استاد و U و F و L است که این قطعات گالوانیزه بر روی سقف متصل می شوند و پانل های کناف بر روی این سازه پیچ می شوند.

کانال های یو شکل، بخش های فولادی گالوانیزه به عنوان برای سقف های کاذب ستفاده می شود.

انواع سازه های کناف:
سازه استاد (پروفیل ک شکل): سازه گالوانیزه استاد کناف جهت اجرا در المان های عمودی دیوارهای ساخت و ساز خشک کناف کاری مورد استفاده قرار می گیرند.پروفیل استاد، بخش عمودی سازه فولادی را در دیوارها تشکیل می دهد.این پروفیل ها بشکل عمودی و در فاصله های 30 ، 40 یا 60 سانتیمتر از همدیگر قرار گرفته و تحت عنوان زیر سازی برای نصب پنل ها استفاده میشود .

سازه رانر (پروفیلU شکل):
سازه گالوانیزه رانر کناف بصورت افقی برای زیرسازی دیوارهای کناف ایران در بالا و پایین استادها قرار می گیرند و به عنوان ریل های محل سازه استاد می باشد.سازه رانر به عنوان آویز ترکیبی برای بخشی از زیر سازی در سقف های کاذب استفاده میشود.

پروفیل F47:
این سازه جزء اصلی زیر سازی سقف های کاذب است و به عنوان سازه باربر و یا سازه پانل خور عمل می کند. این پروفیل اصلی ترین بخش زیر سازی سقف های کاذب را انجام میدهد و تحت عنوان سازه باربر و بخش نصب پانل عمل مینماید.

رول فرمینگ سازه های کناف

پروفیل L25:
این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند.

پروفیل C :
در محل هایی که دستیابی به کد حریق مد نظر است از سازه C استفاده می شود.این سازه از اصلی ترین اجزای زیر سازی در سقف های کاذب میباشد. و تحت عنوان سازه باربر و پانل خور مورد استفاده قرار میگیرد.

 

پروفیل U :
محل قرار گیر این پروفیل در فصل مشترک دیوار و سقف میباشد به این صورت که به دیوار متصل شده و تراز سقف را نمایان میسازد. و البته در مواردی تحت عنوان یک عضو ضروری در سازه هایی با ویژگی عایق بندی صوتی یا دارای کد حریق هم کاربرد دارد.

error: Content is protected !!