دستگاه رول فرمینگ سفارشی

رول فرمینگ سفارشی: لوتوس کمپانی تولید کننده انواع دستگاه های رول فرمینگ می باشد. ساخت دستگاه های رول فرمینگ در حوزه پروفیل های خاص نیاز به تجربه و مهارت بسیار زیاد همراه با دانش فنی این صنعت دارد. ازین رو هدفاصلی این شرکت همواره تلاش برای انتقال این دانش از کشورهای پیشرفته به ایران بوده است .

تمرکز اصلی این شرکت بر طراحی و ساخت دستگاه های خاص جهت تولید پروفیل های مورد نیاز صنایع مختلف می باشد که تا کنون توان تولید آن در داخل کشور فراهم نبوده است.

error: Content is protected !!