رول فرمینگ پروفیل L

دستگاه رول فرمینگ نبشی : نبشی یا پروفیل L یکی از مهمترین مقطعهای مورد استفاده در ساختمانسازی و صنعت محسوب میگردد.
در نبشی ها به نبشی ها فاصله عرضی تا نقطه خمیدگی بال گته می شود و براین اساس،نبشی ها از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی دسته بندی می شود. روش متداول برای تولید نبشی، روش نورد سرد یا رول فرمینگ است که با استفاده از ورق های فولادی تولید می شوند. در این فعالیت ورق فولادی با استفاده از دستگاه رول فرمینگ با عبور از جت غلتک های متوالی از وسط عرض خم شده و نبشی با ضخامت ۲ تا ۵ میلیمتری و به صورت کاملاً اتوماتیک و در سرعت های بالا تولید میشوند. سیستم برش دستگاه به صورت گیوتین هیدرولیکی میباشد.و سیستم کنترل دستگاه از طریق پی ال سی است.

error: Content is protected !!