ساخت غلتک های رول فرمینگ

طراحی و ساخت غلتک های رول فرمینگ: غلتکها اغلب چندتکه (Several roll segments) می باشند، علت این کار می تواند عرض بیش از اندازه غلتکها باشد. همچنین به منظور محدودیت وزن هر غلتک جهت سهولت در جابه جایی و یا به دلیل سهولت در ماشینکاری غلتکها از این روش استفاده می شود. در این مورد، ماشینکاری غلتکها، با تقسیم آن به دو قسمت که توسط خط جدایش از هم فاصله می گیرند. هنگامی که بخواهیم مجموعه ای از قطعات مشابه را تولید کنیم، غلتکها به چند قسمت جدا می شوند تا مجموعه ابزار بتواند هزینه کمتری را در برداشته باشد.

زمانی که غلتکها چندتکه تولید می شوند، نیاز به یک شفت برای همراستایی قطعات غلتک در هنگام بازرسی است. بنا به تعریف سطح غلتک به طرف ماشین، سمتی است که غلتک با فاصله ای کم نسبت به شانه شفت به منظور موقعیت دهی آن بر روی شفت قرار می گیرد. سطح غلتک به طرف اپراتور، سمتی است که شخص استقرار یافته و موقعیت غلتکهای چندتکه را بر روی شفت کنترل می کند.

 

 

فاصله اندازهای غلتک رول فرمینگ:

اسپیسرها و شیم ها بخشی از مجموعه رول هستند. در هر شفت ، طول کل رول ها ، فاصله دهنده ها و شیم ها با فضای رول برابر است.
تفاوت بین اسپیسر و شیم به طول ، کاربرد و روش ساخت آنها مربوط می شود. فاصله دهنده ها بلند هستند ، معمولاً بین 4 تا 150 میلی متر. اسپیسرها بخش جدایی ناپذیری از مجموعه رول ساز هستند.
لبه های نازک ، معمولاً 0.025 تا 2.5 میلی متر است. تا جایی که ممکن است از استفاده از شیم باید اجتناب شود.اسپیسرها معمولاً از لوله های فولادی کربنی بدون درز ساخته می شوند.

فاصله اندازها (Spacers) به منظور ثابت کردن غلتکها در موقعیت دقیق بر روی شفت به کار می روند. این فاصله اندازها می توانند از مواد خام به نحوی تهیه شوند که بتوانند با ابزارهای دیگر نیز خود را تطبیق دهند. در این مورد، اندازه طولی فاصله اندازها می بایست به گونه ای دقیق باشند که باعث خطای فاصله گذاری غلتکها از شانه شفت در اثر تلرانسهای موجود نشوند. به هنگام استفاده از چندین فاصله انداز برای پوشش فضای خالی موجود ممکن است خطای فاصله گذاری پدید آید، انتخاب دیگر، استفاده از فاصله اندازهای اندیکاتور است که بر روی مجموعه ابزار مورد نظر قرار می گیرد، این نوع فاصله انداز قابلیت تطبیق با ابزارهای دیگر را ندارد. در این مورد، فاصله انداز سمت ماشین می بایست دقیق باشد، اگر چه فاصله انداز سمت اپراتور می تواند از تلرانس طولی با محدوده بزرگ برخوردار باشد.

ماشین های رول فرم دارای پیچهای تنظیم برای بالا یا پایین آوردن غلتکها جهت تماس با ورق در مدخل ورودی غلتکها و ایجاد لقی متریال مناسب می باشند. پیچهای تنظیم معمولاًبه همراه گلویی یا بوشنهای موقعیت دهنده (Engraved collars) و اندیکاتورهایی با بزرگنماییهای متفاوت به کار می روند و می توانند فیدبک میزان تغییرات تنظیمی مورد نیاز در حین تولید را نشان دهند.

error: Content is protected !!