اجزای دستگاه رول فرمینگ

کویلگیر:
ورق هایی که برای تبدیل به پروفیل در دستگاهها استفاده میشوند در قالب رول شده و به طول های زیادی خریداری میشود. برای ورود به دستگاه باید بر روی یک شفت سوار شده و بعد از آن به داخل دستگاه کشیده شود. مکانیزم و دستگاهی طراحی شده که این ورق را در هر طولی جهت تغذیه ی ورق ورودی دستگاه در جای مناسب نگه میدارد. کویل گیر از یک شفت اصلی تشکیل شده hست که درون یاتاقان ها نصب شده و با بازوهایی ورق را به دور خود نگه میدارد. کویل گیر هایی که بر روی شاسی جداگانه هستند در ابعاد و تناژ متفاوتی وجود دارند.

مثل 2تن ، 5تن و یا 7تن؛ همچنین این رول گیر ها یا بصورت دستی و یا با موتور الکتریکی نیز کار میکنند. هرچه تناژ کویل گیر بالا تر برود قطر شفت میانی نیز افزایش پیدا میکند. و طول آن بسته به درخواست مشتری و عرض ورقی که قرار است بر روی این کویل گیر سوار شود تغییر پیدا میکند. 

کویل-بازکن

شفت دستگاه رول فرمینگ:


شفت قطعه ی چرخشی است که برای انتقال قدرت و حرکت استفاده میشود که عنصر حرکت دورانی ماشین حساب میشود. این نیروی دورانی اغلب از طریق چرخ دنده، چرخ زنجیر، قرقره، پولی و… انجام میشود. شفت یک عضو ثابت است که از حرکت دوار انتقالی از موتور پشتیبانی میکند؛ بحث هندسی و محاسبات طراحی برای عملکرد شفت بسیار مهم است. اعوجاج در بدنه بارگذاری شده اجتناب ناپذیر است و در طراحی و تراشکاری شفت این موضوع کنترل میشود تا عملکرد صحیح آن حفظ شود. جابجایی های جانبی الاستیک به دلیل لنگر خمشی که در شفت ایجاد میشود یا جابجایی های الاستیک با ماهیت های زاویه ای به دلیل گشتاور متحمل در شفت وجود دارد. درصورتی که تمامی این عناصر کنترل شود خستگی و اعوجاج دائمی در اثر تسلیم شدن از بین میرود.

شافت-دستگاه-رول-فرمینگ

دیواره یا استند دستگاه رول فرمینگ:

دیوارههای دستگاه یا بدنهی بالایی دستگاه از ورق هایی با طول، عرض و ضخامت. متنوع استفاده میشود. اینکه طراحی دیوارهها بر چه اساسی هستند را میتوان اینگونه تفسیر کرد، دیوارههای هر دستگاهی باید قادر باشند که از داخل دستگاه محافظت بکنند حال این محافظت در برابر قطعات خارجی یا براده های آهن می باشد. از طرفی دیواره های دستگاه وظیفهی نگهداری قطعات را نیز برعهده دارند مانند غلتکهای کناری. فاصلهی بین دو دیواره را قطعهای پر میکند(هوزینگ ها). فاصلهی بین دو دیواره را طول هوزینگ معلوم میکند.

همچنین ارتفاع دیواره ها را غلتکی معین میکند که بیشترین قطر را دارد چون دیوارهی دستگاه باید به گونهای باشد که از قطعات داخل دستگاه محافظت بکند و عرض دیوارهها را فاصلهی بین دو خط تغییر شکل معین میکند. معمولا در دستگاههای رول فرمینگ غلتهای اولیه به گرفتن ورق و جایگیری ورق به داخل دستگاه تمرکز دارند و هنوز چون به بحث ارتفاع گیری پروفیل نرسیدهایم قطر کمتری دارند. به طبع هرچقدر که به سمت جلوی دستگاه میرویم و به غلتکهای انتهایی نزدیک میشویم این قطر افزایش مییابد و قاعدتا برای اینکه تنش و پیچش در ورق و فرم گیری آن به وجود نیاید دیواره ها از لحاظ عرضی بزرگتر میشوند.

استندهای-رول-فرمینگ
error: Content is protected !!