ساخت دستگاه رول فرمینگ یو ضخامت بالا

شرکت لوتوس با بهره گیری از دانش فنی مهندسین توانایی ساخت هر نوع دستگاه رول فرمینگ با ضخامت بالا را دارد.
خط تولید رول فرمینگ با ضخامت بالا برای تولید پروفیل های بسیار ضخیم برای استفاده سفارشی مانند:
دستگاه رول فرمینگ سی پرلین ضخیم
رول فرمینگ زد پرلین ضخیم
دستگاه رول فرمینگ U&L ضخامت بالا

error: Content is protected !!