دستگاه رول فرمینگ تولید گاتر بستر کشت گلخانه

رول فرمینگ گاتر بستر کشت
  • خلاصه مشخصات رول فرمینگ پروفیل بسترکشت
جنس ورقورق گالوانیزه
ضخامت ورق0.5-0.7 mm
سرعت شکل دهی5-10 m/min
توان موتور اصلی7.5 HP
فضای مورد نیاز بدون میزحدود L4,500*W1,800mm
تعداد ایستگاه10+-1
  • قسمت های اصلی
1رول باز کن دستی
3راهنمای ورودی ورق
5ایستگاه های رول فرمینگ
6برش انتهایی هیدرولیک
7سیستم کنترل
  • رول باز کن
نوع رول باز کندستی
ظرفیت رول باز کن5Ton
قطر داخلی رول ورقφ480-φ520mm
قطر خارجی رول ورقmax φ1600mm
  • قسمت رول فرمینگ
قطر شفت65mm
ایستگاه های رول فرمینگ10+1 stations
جنس شفت دستگاهCK45
جنس غلتک های دستگاهMo40 سختکاری شده
سرعت شکل دهی5-10 m/min
توان موتور7.5 HP
نوع انتقال حرکتزنجیر
نوع ایستگاه هاورق ضخامت 20 میلیمتر
شاسی دستگاهطراحی و ساخته شده ورق و ناودانی
مارک الکتروموتورAMGT یا ELECTROGEN
  • برش هیدرولیک
روش برشبرش ثابت
اندازه گیری طولاینکودر
جنس تیغه برشفولاد سختکاری شده
دقت برش+1 -1 در طول برش  میلیمتر
  • یونیت هیدرولیک
توان موتور 4 HP
کنترلPLC
مارک الکتروموتورELECTROGEN
error: Content is protected !!